Potrivit OUG nr.34/2014, consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta fara a fi nevoit sa justifice decizia de retreagere si fara a suporta alte costuri cu exceptia celor privind livrarea precum si a celor privind diminiarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora.

Potrivit aceluiasi act normativ, sunt exceptate de la dreptul de retragere furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator.

Intentia de returnare a unui produs va fi comunicata ASOCIATIA MESTESUGARILOR SI COMERCIANTILOR TRADITIONALI RROMI prin oricare din urmatoarele: e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, telefon, SMS, utilizand formularul anexat sau prin orice alta declaratie neechivoca prin care va exprimati decizia de retragere din contract.

 

Model formular de retragere:

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

Către ASOCIATIA MESTESUGARILOR SI COMERCIANTILOR TRADITIONALI RROMI

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse ……………comandate la data …………primite la data …………..

Numele consumatorului ………………………

Adresa consumatorului ………………………..

Semnătura consumatorului ……………… (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

Data…………